Om LEDVANCE

Om LEDVANCE

LEDVANCE i korthet

LEDVANCE är världsledande inom innovativa belysningsprodukter och smarta sammankopplade belysningslösningar (Smarta hem). Företaget var tidigare en integrerad del av OSRAMs verksamhet och kombinerar traditionell allmänbelysning med moderna, banbrytande belysningstekniker.

LEDVANCE bygger på tillförlitliga och långsiktiga kundrelationer samt ett kraftfullt distributionsnätverk med globalt marknadstillträde. Tack vare vår omfattande kunskap om marknaden för allmänbelysning, tekniktrender och föränderliga behov, kan vi tillgodose både direkta och indirekta kunder med anpassade lösningar.

Företaget har ungefär 9 000 anställda, är aktivt i fler än 120 länder och omsatte ca två miljarder euro under räkenskapsåret 2014/2015. LEDVANCE agerar alltid ansvarsfullt där verksamhet bedrivs, både gentemot kunder, anställda, affärspartner samt samhälle och miljö.

I mars 2017 såldes LEDVANCE till ett kinesiskt konsortium bestående av investeraren IDG Capital Partners (IDG), det kinesiska belysningsföretaget MLS Co., Ltd. (MLS) och den finansiella investeraren YIWU, driftcenter för statliga tillgångar (Yiwu). Tillsammans har de involverade företagen för avsikt att skapa en global ledare inom belysningsbranschen. LEDVANCE och MLS – den strategiska partnern inom konsortiet – kompletterar varandra väldigt bra, både geografiskt och när det gäller produktportföljer. Båda gagnas av affären genom betydligt större försäljnings- och distributionsnät samt inköpssynergier, och lägger grunden för framtida tillväxt i samarbete.

Mer information

Strategin: all belysning under ett tak

OSRAM bestod tidigare av två huvudsakliga affärsmodeller men nu har man valt att skilja dessa två åt lite tydligare. Därför valde OSRAM att dela upp sin verksamhet i två olika enheter.

  • OSRAM = innovativa belysningstekniker och -lösningar.
  • LEDVANCE = ljuskällor, smarta hem-produkter och armaturer för proffs och konsumenter.

LEDVANCE är effektivare och flexiblare som ett fristående företag och varumärke. Vår vassa, tydliga och unika profil som bygger på tillförlitlig och väldokumenterad kunskap hjälper oss att nå vår fulla potential när vi nu står på egna ben.

Läs mer