Garantiprocess för LED STAR-lampor

LEDVANCE erbjuder tre års garanti för LED STAR-lampor

LEDVANCE har förmånen att kunna erbjuda tre års heltäckande garanti på utvalda OSRAM LED STAR-lampor som används inomhus enligt OSRAM-specifikationerna. Om en LED STAR-lampa upphör att fungera (på grund av ett produktfel) inom garantitiden på tre år räknat från inköpsdatumet får köparen en ny lampa utan kostnad. Den felaktiga produkten måste skickas till LEDVANCE tillsammans med kvittot och avsändaren betalar portot. Garantin gäller endast icke-kommersiellt bruk inom Europa. Garantin påverkar inte köparens lagstadgade rättigheter. LEDVANCE förbehåller sig rätten att fatta det slutgiltiga beslutet om giltigheten för alla garantianspråk. Därför måste du returnera den defekta LED-lampan.

Tre års garanti